Clojure + Quil で ジェネラティブアート

積読になっていたマット・ピアソンの「ジェネラティブ・アート」を Clojure と Quil でやってみた。

ch.3 線を引く間違った方法

yをランダム

サンプルの描画部分は以下。

int step = 10;
float lastx = -999;
float lasty = -999;
float y = 50;
int borderx = 20;
int bordery = 10;
for (int x = borderx; x <= width - borderx; x += step) {
 y = bordery + random(height - 2 * bordery);
 if (lastx > -999) {
  line(x, y, lastx, lasty);
 }
 lastx = x;
 lasty = y;
}

これをClojureで書き換えてみる。

(let [step 10
   border-y 10
   ps (for [x (range 50)]  ; x,yを持つマップを50個つくり
      {:x (* x step)
      :y (+ border-y
         (q/random (- (q/height) 
                (* border-y 2))))})]
 (doseq [p (partition 2 1 ps)]   ;2個ずつ取得して、
  (let [[{x1 :x, y1 :y} {x2 :x, y2 :y}] p] 
   (q/line x1 y1 x2 y2))))   ;2点間に線を引く

前のYとの差分をランダム

float xstep = 10;
float ystep = 10;
float lastx = 20;
float lasty = 50;
float y = 50;
for (int x = 20; x <= 480; x += step) {
 ystep = random(20) - 10;
 y += ystep;
 line(x, y, lastx, lasty);
 lastx = x;
 lasty = y;
}

Clojureに書き換え。yを決める為に、ひとつ前のyが必要なのでreduceを使ってみたが、もっとシンプルに書けそうな気がする。

(let [step 10
   make-point (fn [col n]
          (let [y-step (- (q/random 20) 10)
             y (+ (:y (last col)) ;前のyから-10~10変える
               y-step)]
           (conj col {:x n :y y}))) 
   ps (reduce make-point
         [{:x 0, :y (/ (q/height) 2)}]
         (range 0 (q/width) step))]
  (doseq [p (partition 2 1 ps)]
   (let [[{x1 :x, y1 :y} {x2 :x, y2 :y}] p]
    (q/line x1 y1 x2 y2))))